Thursday, February 7, 2019

yr economi'n ffynnu

Mae economi America'n dal i ffynnu dan arweinyddiaeth yr Arlywydd Trump. Mae'n amlwg hyd yn oed heb glywed y ffigurau; mae tai newydd yn cael eu hadeiladu un ar ôl y llall yn y gymdogaeth hon hefyd. Er bod dipyn yn drist gweld y coed yn cael eu torri i wneud llefydd i'r tai, mae'n wych i'r bobl a'r economi ar y cyfan. Dyma bentwr o goed sydd yn edrych fel arddangosyn yn Bionnale.

No comments: