Friday, February 22, 2019

hen ddyddiadur

Ffeindiais fy nyddiadur Cymraeg ynghyd â hen gardiau wrth drefnu'r silff. Dyma ddechrau ei ddarllen. O gyfnod 2006-2009 ydy o. Es i Gymru am y tro cyntaf yn 2007. Dw i ddim yn cofio rhai pobl roeddwn i'n sôn amdanyn nhw! Mynychais gwrs Cymraeg Madog yn Iowa yn 2008. Aeth fy merch hynaf i Lundain wedi graddio yn y brifysgol, a chael swydd yno am chwe mis, ac yn y blaen. Mae'n ddiddorol ond ar yr un pryd, poenus cofio pethau trist heb sôn am weld fy nghamgymeriadau gramadegol. Eith i'r bin ailgylchu ar ôl i mi ei orffen.

No comments: