Tuesday, February 5, 2019

llun o'r arlywydd

Cawson ni lun o'r Arlywydd Trump gyda'i lofnod gan Bwyllgor Gweriniaethwyr! Roeddwn i eisiau ei bortread swyddogol ond gwgu mae o yn y llun hwnnw, ac felly phrynais mohono fo. Mae o'n edrych yn hynod o glên yn y llun hwn. Dyma ei osod ar wal o flaen fy nesg. Pryd bynnag bydda i'n codi fy llygaid, mae o'n gwenu arna i!

No comments: