Saturday, February 9, 2019

sgŵp falafel

Mae'r sgŵp falafel a archebais newydd gyrraedd, o Israel! Dyma goginio rhai gyda chymorth y teclyn cyfleus yma. Mae o'n gweithio'n dda. Ceisiais wneud falafel gan ddwylo o'r blaen, ond gan fod y cymysgedd yn wlyb fel roedd o'n glynu wrthyn nhw. Roedd y falafel yn arbennig o dda'r tro 'ma. Peidiwch â defnyddio ffa mewn tun; rhaid defnyddio ffa sych wedi'u mwydo mewn dŵr dros nos. Mae'r blas yn hollol wahanol.

No comments: