Saturday, February 23, 2019

nofel heb ei gorffen

Wrth ddarllen fy hen ddyddiadur, des i ar draws nofel a dechreuais sgrifennu. Dim ond tair pennod heb orffen sydd. Merch o Oklahoma o'r enw Nisha Kingfisher ydy'r prif gymeriad. Mae hi'n chwarter Cherokee a thri chwarter gwyn. Mae'r stori'n dechrau wrth iddi newydd gyrraedd Pwllheli. Dw i wedi hen anghofio amdani erbyn hyn, ond mae'n hynod o ddiddorol (er mai y fi sydd yn dweud!) Dw i'n meddwl ei golygu hi a phostio darn ar y tro yma.

No comments: