Tuesday, February 19, 2019

hen gerdyn

Wrth drefnu'r silffoedd, ffeindiais hen gardiau post teuluol gyda chyfarchion. Dyma un ohonyn nhw; cafodd ei dynnu yn Kobe, Japan. Wedi marwolaeth fy nhad, roedd fy mam yn byw efo ni am gyfnod. Dim ond dwy ferch a oedd gannon ni'r adeg honno. Roedd troed y ferch ifancaf mewn cast wedi iddi gael damwain feic.

No comments: