Wednesday, February 6, 2019

yr araith

Gwrandais araith yr Arlywydd Trump neithiwr. Nerthol, dewr a seiliedig ar egwyddorion sylfaenol America, rhoddodd obaith a hyder i bobl gyffredin. Dw i'n falch dros ben ei fod o wedi condemnio cyfraith ddiweddarach Efrog Newydd dros erthyliadau hirdymor, ac wedi dweud yn glir na fyddai America byth yn wlad sosialaidd. 

Roedd yn ddiddorol gweld y gynulleidfa hefyd - rhai a oedd yn llawn llawenydd, a'r lleill gydag wynebau heb emosiynau neu gyda gwên ffug/nawddoglyd. Roedd yn amlwg pwy oedd dros America a'i phobl, a phwy oedd ddim.

No comments: