Saturday, December 26, 2020

amser gyda'r teulu

Dw i wedi treulio tri diwrnod yn Norman gyda'r teulu sydd yn America. Yn anffodus, methodd fy tair merch yn Japan ddod adref oherwydd y cyfyngiadau llym. Wnaethon ni ddim dim byd arbennig, ond bod gyda'n gilydd a chyd bwyta. Yr uchaf bwynt oedd gweld y ddau furlun a phaentiad diweddaraf fy merch hynaf. Eisteddon ni o flaen un o'r ddau mewn tŷ bwyta, a chael ramen a yakitori hynod o flasus.

No comments: