Friday, December 11, 2020

chanwcah hapus

Gelwir Gŵyl y Goleuni. Roedd Iesu yn Jerwsalem unwaith (o leiaf) yn ystod Gŵyl Chanwcah. Y fo ydy goleuni go iawn y byd. 

“Ni fydd neb sy'n fy nghanlyn i byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd," meddai.

No comments: