Friday, December 18, 2020

y goleuni

Roedden ni'n dathlu Chanwcah am wyth diwrnod wrth gofio sut bendithiodd Duw'r grŵp bach o Iddewon iddyn nhw fedru trechu'r fyddin anhygoel o nerthol. Rŵan, tymor Nadolig! Yr un goleuni a oedd yn disgleirio yn adeg Maccabees yn dal i dreiddio'r tywylloch hyd at heddiw.

No comments: