Saturday, December 5, 2020

olion traed

Mae twyll y Democratiaid yn yr etholiad yn dal i gael ei ddadorchuddio ym mhob man. Peth rhyfedd ydy eu bod nhw wedi gadael cymaint o olion traed y troseddau. Darllenais sylw diddorol gan ddyn o Kenya ynghylch y pwnc:
No comments: