Monday, December 14, 2020

digon oer


Cawson ni eira cyntaf y tymor ddoe, digon i'r plant yn yr ardal greu dynion eira a chwarae yn yr eira. Cynnon ni dân yn y llosgwr logiau am y tro cyntaf yn y gaeaf hwn hefyd. Roedd y gŵr wrthi'n clirio'r dreif a'r dec cefn heddiw. 

No comments: