Tuesday, December 8, 2020

pan fethech chi gysguDeffrais am dri o'r gloch y bore 'ma a methu cysgu'n ôl; mae hyn yn digwydd yn aml yn ddiweddar wrth i mi heneiddio! Bydda i'n gwrando ar bregeth Pastor Paul fel arfer yn hytrach na chyfri defaid. Gwrandewais ar hanner cyntaf cyfres Llyfr Esther ddyddiau'n ôl, ac felly roeddwn i'n barod i wrando ar yr hanner olaf heddiw. Ac roedd dyma fi'n clywed am frenin a oedd yn gwrando ar lyfr a ddarllenwyd iddo oherwydd ei fod o'n methu cysgu!

No comments: