Monday, December 21, 2020

y bugeiliaid ger bethlehem


Nid bugeiliaid cyffredin oedd y rhai a glywodd y neges ryfeddol gan yr angel y noson honno. Y bugeiliaid a oedd yn gofalu am yr ŵyn arbennig ar gyfer aberth teml yn Jerwsalem oedden nhw. Gwyliwch ar y fideo anhygoel gan One for Israel am ffeithiau anhysbys hanes y Geni.

No comments: