Tuesday, December 29, 2020

pecyn cinio

Mae'r mab ifancaf adref ar ei wyliau am dair wythnos cyn cychwyn y tymor newydd yn y brifysgol. Roedd o eisiau pecyn cinio, a gofyn i mi baratoi un fel roeddwn i'n arfer ei wneud iddo fo - brechdan gig twrci a chaws, ffyn moron, afal a chreision. Cafodd bicnic braf ar y dec cefn.

No comments: