Monday, September 24, 2007

archeb amazon 2

Mi ges i archeb arall gan Amazon heddiw:

1. Play and Learn French
2. nofel i ferched ifanc
3. CD (One Chance) gan Paul Potts

1. Mae gan fy merch arall ddiddordeb yn dysgu Ffrangeg. Mae'r llyfr efo CD yn edrych yn syml ac mae'r Ffrances yn swnio'n dda (dw i'n meddwl.) Efallai bydda i'n dysgu tipyn bach o eiriau a chyfarchion yn Ffrangeg. Ond dyna i gyd. Does gen i ddim digon o awydd neu gariad tuag ati hi yn dysgu'n ddwys.

3. Fersiwn Americanaidd ydy hwn. Mae gynno fo ddwy gân ychwanegol, sef "O Holy Night" a "Silent Night." Mae Potts yn ardderchog! Dw i eisiau ei glywed o'n canu'n Gymraeg hefyd.

No comments: