Saturday, September 29, 2007

taswn i'n

Beth fyddech chi'n ei wneud tasech chi'n cael dau ddymuniad?
1. Byddwn i'n siarad Cymraeg yn rhugl efo acen y Gogledd fel Bethan Dwyfor.
2. Byddwn i'n canu'n swynol fel Lleuwen Steffan.

Lle basech chi'n byw pe gallech chi'n byw unrhywle?
Baswn i'n byw yng ngogledd-orllewin Cymru.

Beth faswn i'n wneud taswn i'n byw yng Nghymru?
Baswn i'n mynd i dri dosbarth Cymraeg yr wythnos, ac yn dysgu dawns werin a chwarae telyn. Baswn i'n cyfrannu at Gristnogaeth, Cymuned, Cymdeithas yr Iaith.

Dyna ni! Dw i a Corndolly wedi bod yn dysgu "taswn i, byddwn i...." yr wythnos ma.

1 comment:

Lleuwen said...

Diolch Emma! Dw i'n siwr dy fod ti'n canu'n swynol!

lleuwen x