Friday, September 21, 2007

penwythnos arbennig

Mae fy merch hyna sy wedi symud i dre arall am ei swydd yn dod adre heno efo'i chariad. Mi ddaw hi â fo i gyflwyno fo i'w theulu. Dan ni i gyd yn edrych ymlaen achos bod ni wedi clywed cymaint amdano fo oddi wrthi hi.

Dw i'n mynd i baratoi pryd o fwyd Japaneaidd - cig twrci wedi ei falu efo saws soya, reis, wyau, ffa gleision (green beans?) Am bwddin, dw i wedi gwneud dwy bastai bwmpen sy yn y popty ar hyn o bryd. (Mi fedra i glywed yr arogl hyfryd.)

Penblwydd fy ngwr heddiw mae hi hefyd. Na i fynd i siopa mewn awr cyn codi'r plant yn yr ysgol. Wedyn, bydd fy merch arall yn torri fy ngwallt. (Mae hi'n gweithio fel trinyddes gwallt y rhan amser.)

No comments: