Wednesday, September 12, 2007

gair newydd

Mi ddes i ar draws gair newydd bore ma, sef lletygar. "Byddwch letygar heb rwgnach." Cyfeillgar, amyneddgar, lletygar - mae'r Gymraeg mor 'logical', fel dwedodd Blodwen Jones.

No comments: