Sunday, September 23, 2007

penwythnos arbennig 3

Mi naethon ni i gyd i'r eglwys bore ma. Roedd rhai pobl yn chwilfrydig am y dyn ifanc dieithr efo fy merch. Ar ôl y gwasanaeth, aethon ni i ffreutur y brifysgol i gael cinio. Roedd popeth yn flasus iawn. Gadawodd y ddau ar ôl cinio. Bydd hi'n cymryd tair awr i yrru'n ôl. Dw i'n hoffi cariad fy merch yn fawr iawn. Dyn didwyll, tyner efo gwên swil ydy o. Ac mae o braidd yn dawel achos fod o ddim yn dweud geriau gwag.

Chwaraeodd fy mab hyna gêm pel-droed p'nawn ma. Enillodd y tîm (2-1) er mai rhywun arall sgoriodd. Ces i hwyl cefnogi'r bechgyn.

Cafodd pawb fwy na ddigon o fwyd yn y ffreutur. Does dim rhaid i mi goginio heno. :)

No comments: