Friday, September 14, 2007

archeb Amazon

Mae hi yma! Yeei! Mi nes i archebu tri pheth gan Amazon (UDA.)

1. map wal Cymru a Gorllewin Lloegr
2. CD (Caneuon Traddodiadol Cymru gan Siwsann George)
3. cwrs Cymraeg newydd sbon (Teach Yourself Welsh Conversation)

1. map - Doedd arna i ddim isio Lloegr ar fap ac mae Cymru'n rhy fach. Ond does dim arall ar gael gan Amazon UDA.

2. CD - Mae llais S. George'n ardderchog efo offer traddodiadol. Y peth gorau ydy'r llyfryn bach efo geiriau'r caneuon yn Gymraeg ac yn Saesneg sy wedi dod â'r CD.

3. cwrs - Mae tri CD efo llyfryn bach. Maen nhw'n canolbwyntio ar sgyrsiau efo tipyn o ramadeg. Maen nhw braidd yn hawdd ac mae'r bobl yn siarad yn rhy araf. Ond mae gynnyn nhw syniad da - dach chi i fod i gymryd rhan yn yr holl sgyrsiau. Gobeithio bydd rhywun yn gwenud cwrs efo'r un modd â safon ucha.

No comments: