Sunday, September 30, 2007

ffeiliau sain Saesneg i japaneaid

Mae na ffeiliau sain Saesneg i Japaneaid ay y we. Cymro ydy'r awdur. Tiwtor Cymraeg i oedolion yn Sir Benfro ydy Ceri Jones.
http://www.engvocab.com/intro_en.link

Mi nes i glywed fod o'n bwriadu gwneud rhai i Japaneaid sy eisiau dysgu Cymraeg! Oes na gymaint o Japaneaid sy eisiau dysgu'r iaith? A dweud y gwir, dw i wedi bod yn dysgu Cymraeg drwy gyfrwng y Saesneg. Mae'n anos dysgu drwy gyfrwng y Japaneg, dw i'n meddwl. Gobeithio bydd o'n gwneud rhai yn Saesneg hefyd.

No comments: