Tuesday, September 18, 2007

merch o japan yn llundain

Mae gen i ffrind rhyngrwyd yn Llundain. Merch o Japan ydy hi, ac mae hi'n dysgu Saesneg ac yn gweithio'r rhan amser. Mae hi'n hoffi Cymru wedi byw yng Nghaerdydd am fisoedd y llanedd. Mae gynni hi ddiddordeb yn dysgu Cymareg hefyd. Aeth hi i ddosbarth cynta nos Lun. Dwedodd hi bod pawb yn gyfeillgar iawn, ond bod hi'n anodd ynganu geiriau Cymraeg. Dysgodd hi gyfarchion syml, fel "Noswaith da" "Hwyl" ayyb. Gobeithio y cawn ni sgwrs ar Skype rywbryd. 'Sgwn i ddylwn ni siarad yn Japaneg, Saesneg neu Gymraeg?

No comments: