Tuesday, April 29, 2008

dweud ei ddweud (dolen yma)

Mi ddes i ar draws peth defnyddiol i ddysgwyr ar Radio Cymru, sef Dweud ei Ddweud (uchod.) Barnau'r rhai ar amryw bynciau ydy hwn. Mi gewch chi ddarllen y sgriptiau yma ac maen nhw'n cael eu darlledu ar y Post Cynta. Mi fyddan nhw'n dechrau tua 20 munud wedi saith mwy na lai. Mi nes i recordio un a gwrando arno wrth edrych ar y sgript. Mae Huw Tegid Roberts yn swnio'n dda iawn.

No comments: