Thursday, April 10, 2008

llyffant


Tra oedd y plant yn chwynnu Dant y Llew yn yr ardd p'nawn ma (mi nân nhw ennill sent yr un,) mi gaethon nhw hyd i llyffant am y tro cynta yn y gwanwyn ma. Mi neith y moch cwta fwyta Dant y Llew wedyn.

No comments: