Sunday, April 27, 2008

dydd myfyrwyr rhyngwadol


Mi gaethon ni Ddydd Myfyrwyr Rhygwladol yn ein eglwys ni heddiw. Roedd 'na ryw 30 ddaeth i'r gwasanaeth. Mi naeth y gwenidog, y Parch. Tschirhart roi pregeth arbennig.

Mi gaethon ni bot lwc wedyn. Mi ddaeth pawb â chymaint o fwyd achos bod ni cael ein rhybuddio i fod yn barod am lu o fyfyrwyr newynog. Mi nes i beli cig twrci mewn saws melys a sur.

Yna mi ganodd rhai ohonyn nhw sawl caneuon gan gynnwys "Amazing Grace" efo harmoni rhagorol. Dydyn nhw ddim yn ddefnyddio cyfeiliant ac mae un myfyriwr yn creu sain daro efo'i geg. Roedden nhw'n fendigedig

No comments: