Tuesday, April 1, 2008

getap (dolen yma)

Mae Getap ar Youtube bellach (uchod.) Mae hwn yn llawer gwell na'r sgrin fach. Mwynheuwch.

No comments: