Sunday, April 6, 2008

moch cwta


Mae'r gwanwyn wedi dwad. Roedd moch cwta'r plant yn y garej yn ystod y gaeaf, ond maen nhw'n cael mynd allan dyddiau hyn. Dw i'n cadw darnau o lysiau a ffrwythau di-angen iddyn nhw wrth goginio. "Composter" byw ydyn nhw!

(llun: Pwdin, un o'r pedwar mochyn cwta)

No comments: