Saturday, April 26, 2008

nyth arall


Ond nyth adar ydy hon y tro ma. Mi gaeth adar du hyd i grac o dan y bondo ac maen nhw wrthi'n nythu yno. Dw i'n gweld y rhai'n hedfan tuag ati hi drwy'r ffenest weithiau. Ac maen nhw'n gwneud llanast mawr tu allan y drws blaen bob dydd! Beth bynnag, well i ni beidio â'i drwsio am sbel.

2 comments:

asuka said...

waw - mae eich tŷ chi wir yn denu'r bywyd gwyllt, on'd yw e? mae 'na rywbeth yn byw yn nenfwd f'ystafell innau fan hyn hefyd. deryn o rwy fath, rwy'n credu. galla' i ei glywed e'n symud uwchlaw canol nos.

Emma Reese said...

Wel, dan ni'n byw yng nghanol anialwch (wilderness, dim desert) Oklahoma. : )