Tuesday, September 16, 2008

diwrnod owain glyndwr


Cyfarchion o Oklahoma i Gymry. Sgen i ddim baner Glyndwr, felly dyma'r Ddraig Goch. (Dim gwynt chwaith!)

6 comments:

asuka said...
This comment has been removed by the author.
asuka said...

da iawn, emma!

Emma Reese said...

Diolch!

Corndolly said...

Sut ar y ddaear wyt ti'n gwybod hynny?

Emma Reese said...

Dydy pawb ddim yn gwybod am y wyl yn America?

Corndolly said...

Dydy neb yng Nghymru yn gwybod am y diwrnod chwaith, dw i'n credu.