Saturday, September 27, 2008

rhaglen radio cymru

Dw i heb sylwi'r rhaglen hon ar Radio Cymru tan rwan, sef Wythnos Gwilym Owen gaeth ei darlledu ddydd Llun yr wythnos ma. In sgîl Taro 9 ar S4C, roedden nhw'n trafod y pwnc mawr gyflwynwyd gan Caryl Parry Jones am iaith plant Cymru.

Y beth mwya diddorol i mi ydy'r ffaith bod Elwyn Hughes a Heini Gruffudd yn cymryd rhan. I mi maen nhw'n cynrychioli'r Gogledd a'r De. Dw i ddim yn hoffi arddull y rhaglen a dweud y gwir. Rhaid i'r gwesteion bron i frwydro cael cyfle i siarad. A phwy bynnag sy gan lais ucha sy'n cael mynegi ei farn.

7 comments:

neil wyn said...

Mae'n rhaid i mi geisio ddal y rhaglen hon, er nad ydwi'n ffan o arddull Gwilym Owen o holi pobl chwaith. Pob tro mae un o'i westeion yn llwyddo ateb cwestiwn, mae hen Gwilym i weld heb damaid o ddidordeb yn yr hyn mae nhw newydd ei dweud!! Mae'n rhyfedd o briodoledd i gyflwynwydd o'r fath, ond dyna ni!

Emma Reese said...
This comment has been removed by the author.
Emma Reese said...

Mae o wir yn anfoesgar. Dw i'n teimlo dros y gwesteion.

Szczeb said...

wel, mae'n rhaid ichi gyfaddef fod y gwesteion yn aml iawn yn siarad rwts! ;)

Emma Reese said...

Dim Elwyn Hughes!

Anonymous said...

emma reeseさん、こんにちは。ウェールズ語の記事の内容はわからないのですが(ごめんなさい)、リンク先の音楽を楽しみました。怪しいリンクがないので、安心していろいろ見て聴いてまわれるのが嬉しいです^^

Emma Reese said...

Bore da, aimaru. Diolch for stopping by. I'm glad you liked the Welsh music.