Monday, September 22, 2008

walking stick


Mi ges i hyd i 'walking stick' ar y wal wrth y drws blaen bore ma. Pryfyn rhyfedd ydy o. Basai hi bron yn amhosib ei adnabod o tasai fo yn yr ardd. Mae rhai pobl yn cadw un yn bryfyn anwes. Mi fydd yn llawer haws gofalu amdano na moch cwta'n bendant.

No comments: