Friday, September 5, 2008

lle mae bedd John?

Mae Dr. Hunter yn credu bod bedd John B. Jones yn Denver. Ond beth am fap y fynwent? A hanes First Baptist Church?

Mi es i lyfrgell y brifysgol y bore ma i chwilio am erthyglau hen papur newydd ar ficroffilm. Dwedodd yr erthygl mai yn Denver mae bedd John hefyd. Mae 'na rester gladdu mynwent y dre ma yn y llefrgell. OND fe'i chychwinir ar ôl y flwyddyn fu farw John!

Dw i'n dal wrthi. Mi wnes i yrru e-bostiau i'r eglwys a Chenedl Cherokee. Gobeithio ca i glywed oddi wrthyn nhw.

2 comments:

Szczeb said...

diddorol iawn. Ga' i ofyn ym mha bapurau y buest ti'n chwilota, Emma?

Emma Reese said...

Cherokee Advocate