Wednesday, September 10, 2008

tymor alergedd yr hydref

Mae tymor alergedd yr hydref wedi cychwyn. Mae'r "pollen trend" yn y dre gan ragolygon y tywydd wedi bod yn uchel ers dyddiau. Dw i'n teimlo fel tasai'r tymor diwetha yn gorffen yn ddiweddar.  Mi fydda i a'r rhan fwya o'r teulu'n diodde am wythnosau tan y gaeaf.

2 comments:

asuka said...

druan ohonoch chi i gyd. rwy'n gwybod pa mor anghyfforddus y gall hyn'na fod.

smo hi'n deg iawn bod chi'n dioddef yn yr hydref yn ogystal ag yn y gwanwyn! p'un sy waethaf?

Emma Reese said...

Does 'na ddim gwahaniaeth. Oklahoma ydy un o'r ardaloedd gwaetha yn UDA.