Friday, September 19, 2008

grad student to study in wales

Dyma un o'r penawdau ar bapur y brifysgol yr wythnos ma. Mi gaeth myfyrwraig leol ysgoloriaeth i astudio diwylliant, hanes America ac yn y blaen ym Mhrifysgol Abertawe tan mis Rhagfyr. 

Mae'n syndod mawr gweld y gair "Wales" mewn papur lleol. Newyddion annisgwyl ydy hwn felly. Gobeithio eith popeth yn dda iddi.

No comments: