Sunday, September 7, 2008

pot lwc eto


Dw i'n ofni bod pobl yn meddwl bod ni ddim yn gwenud dim byd ond cael pot lwc yn ein eglwys ni. Mi gaethon ni un arall dros y myfyrwyr Japaneaidd heddiw beth bynnag.

Roedd 'na fwy na digon o bwyd da gan gynnwys bara Indiaidd. Mi wnes i fethu fy un i yn anffodus. Dim llun ohono fo felly.

Dyma lun o'r bwrdd pwdin. Cacen afal pîn oedd yr orau yn fy marn i.

6 comments:

asuka said...

waw - eich eglwys chi fydd y fwyaf poblogaidd yn y dref mae'n siwr! sa' i'n siwr ydwy 'di profi bara indiaidd 'ta peidio. ydy e'n debyg i "corn bread" neu yn hollol wahanol?

mae 'na lot o "ffyrdd ffeind" ag india-corn on'd oes? pan own i a'm priod yn awstralia amser dolig diwetha', paratodd fy rhieni i ginio, fel arfer, gan wahodd ffrind da i ni o america sy'n byw yn sydney erbyn hyn (americanes o ddysgwraig gymraeg fel mae'n digwydd!). y "corn pudding" roedd hi 'di dod oedd "hit" cinio dolig.

Emma Reese said...

Tro cynta i mi fwyta bara Indiaidd roedd hi er mod i wedi clywed amdano. Mae o fel bara gwastad wedi 'i ffrio mewn saim. Fe'i bwytir efo cig a llysiau.

Dw i'n crasu 'corn bread' yn aml a bisgedi 'corn' weithiau. Erioed wedi cael 'corn pudding.'

asuka said...

rwy'n gweld - bara indiaidd o india, mae'n debyg!

Emma Reese said...

Naci, mae'n debyg ond dipyn yn wahanol i chapati. Mae'r bara ma wedi 'deep fried.' Felly mae gynno fo lawer mwy o fraster na chapati.

Corndolly said...

Ydy o'n debyg i 'Naan Bread' Emma? Dw i'n hoff iawn o fara Naan efo cyrri.

Emma Reese said...

Tebyg ond dim yr un peth. Mae Naan a chapati cael eu crasu, ond cael ei ffrio mewn saim ydy bara Indiaidd.