Thursday, November 27, 2008

cinio diolchgarwch 1Dw i newydd ddwad yn ôl o'r cinio cynta. Mae 'na un o'r tai bwyta yn y dre yn cynnig cinio Diolchgarwch yn rhad ac am ddim i bawb bob blwyddyn. Gan fod bron pob teulu'n cael cinio yn ei ty ei hun, dim ond myfyrwyr a phobl heb neb i ddathlu efo nhw sy'n cymryd mantais ar eu gweithred hael. Eleni penderfynodd 'ngwr ymuno â'r myfyrwyr Japaneaidd, felly es i a'r plant hefyd. Dan ni'n mynd i gael ein cinio yrory beth bynnag achos doith fy merch hyna a'i gwr heno ar ôl cael cinio efo ei deulu heddiw.

Roedd y ty bwyta'n llawn dop. Caethon ni bob math o fwyd traddodiadol a'r rhai newydd. Ac roedd pobl y ty bwyta'n gweini arnon ni'n gymwynasgar dros ben. 

Rwan ta, fy nhro i i baratoi cinio mawr. Dw i'n mynd i grasu ddwy bastai bwmpen, un gacen afalau a bisgedi heddiw. Wna i dwrci a phopeth arall yfory. 

llun: arwydd sy'n dweud, "Free Thanksgiving lunch"

1 comment:

Pysgodyn Piws said...

Dwi wrth fy modd hefo pastai bwmpen.
Iym iym!