Monday, November 17, 2008

cymro yn harvard

Dyma un o'r Cymry sy ym mhob man yn y byd. Un yn Harvard y tro hwn. Gobeithio bod chi i gyd wedi darllen yr erthygl ma a chlywed y cyfweliad ar Lisa Gwilym (dim C2: Lisa Gwilym) erbyn hyn. Os na felly, dowch yn llu. (Dechreuith y cyfweliad tua 50 munud o'r dechrau.)

Mae'r cwrs Cymraeg yno'n edrych yn wych. Dim ond casglu fy llyfrau Gareth King ar y silff sy angen arna i i ymuno â nhw (a thocyn awyren!)

Cewch gip ar safle'r Cymrodorion hefyd.

No comments: