Sunday, March 1, 2009

dydd gwyl dewi hapus!


Roedd hi'n oer oer!!

4 comments:

neil wyn said...

Dydd gŵyl Dewi hapus i tithau hefyd, Braf gweld y ddraig goch yn chwifio fan acw!

Emma Reese said...

Diolch i ti, Neil!

Linda said...

Llun ardderchog ! Gobeithio i ti a dy deulu gael diwrnod werth chweil :)

Emma Reese said...

Do wir, diolch. Roedd y teulu wrth eu bodd efo cawl cennyn a bara brith. Maen nhw isio Gwyl Dewi bob wythnos i gael bwyta'r cinio arbennig! Hoffwn i fod wedi ymuno â gorymdaith sy'n debyg i'r un yng Nghaerdydd.