Tuesday, April 21, 2009

cyfarfod rachel


Mi wnaethon ni wahodd fyfyrwraig i swper neithiwr a oedd yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe am dymor y llynedd. Roedd Rachel wrth ei bodd â Chymru ac mae hi eisiau mynd yn ôl rywdro. Ces i fy synnu braidd clywed bod hi wedi clywed cymaint o Gymraeg yn Abertawe. Mi wnes i fara brith i bwdin.

No comments: