Saturday, April 18, 2009

gwers ffrangeg


Aeth fy merch i wers Ffrangeg arbennig heddiw. Mae ei thiwtor yn cael ymwelydd o Ffrainc ar y hyn o bryd. Caeth fy merch gyfle i siarad â rhywun o Ffrainc am y tro cynta ers dechrau dysgu Ffrangeg flwyddyn a hanner yn ôl. "Fedrwn i ddim deud cymaint," meddai hi, ond o leia caeth hi glywed sgyrsiau Ffrangeg yn fyw. Ac mae hi wedi sylweddoli bod ei thiwtor yn hollol rugl!

No comments: