Saturday, April 25, 2009

morgrug!


Wrth i'r tywydd gynhesu, dechreuodd llu o forgrug ymddangos yn yr ystafell ymolchi. Byddwn ni'n cael chwistrellu o gwmpas ein ty bob blwyddyn fel arfer, ond eleni, caethon ni rywbeth gan ffrind o Tseina. Rhywbeth tebyg i sialch ydy o, ac dim ond llinellu efo fo lle mae'r morgrug yn cerddedd sy'n angen. Dydy o ddim yn niweidio pobl. 

Hwyrach bod yna ddyn neu ddau yn galw nhw'n ddel a gadael iddyn nhw gerdded yn rhydd o gwmpas sinc ei gegin, ond fedra i ddim dioddef llu o bryfed in fy nhy. ^^

Mae'r morgrug wedi mynd bellach.

No comments: