Friday, April 17, 2009

gwaith 'shred'


Dw i'n dal i fynd ar goll yn yr Adran Optometreg. Lle cymhleth ydy o. Roeddwn i'n gweithio yn swyddfa fy ngwr heddiw eto. Y dasg:

'shred' papurau (Does gen i ddim syniad sut mae dweud 'shred'.)
sortio papurau ymchwil y myfyrwyr allan (neu eu rhoi nhw mewn trefn yn ôl Corndolly. ^^)

Roedd hi'n cymryd tipyn o amser oherwydd bod yna bentwr o bapurau (diangen, dim papurau y myfyrwyr,) ac roedd rhaid cael gwared ar y styffylau cyn rhoi'r papurau i'r peiriant.


No comments: