Friday, April 10, 2009

gwyl japan

Cynhaliwyd Gwyl Japan gan y myfyrwyr Japaneaidd prynhawn ma. Roedd yna berfformiad drymiau, dawnsio a stondinau bwyd, teganau, kimono, manga (dyma lun i Asuka) a mwy.

Roedd y perfformiad drymiau yn enwedig yn hynod o dda. Roedd o mor nerthol nes i mi boeni y caen nhw eu torri! Roedd yna gannoedd o bobl a ddaeth i fwynhau'r wyl. Cynhyrchiad llwyddiannus arall gan y myfyrwyr oedd o.


No comments: