Thursday, April 2, 2009

o'r diwedd


Mae'r bobl yn y dref wedi rhoi'r canghennau wedi'u syrthio'n bentyrrau mawr yn ymyl y strydoedd. Er bod y dref wrthi'n eu casglu ers y storm aeaf ddiwetha, mae nifer mawr ohonyn nhw'n dal i aros am eu tro.

O'r diwedd daeth ein tro y bore ma. Mae'r canghennau wedi mynd o'n stryd ni. Gobeithio na ddoith storm arall mor ddinistriol y flwyddyn nesa.

No comments: