Thursday, April 23, 2009

gwers japaneg


Mae Ron wedi ail-ddechrau ei wersi Japaneg wedi cael hoe fach oherwydd ei waith. Mae hi wedi bod yn her imi. Beth ydy'r ffordd orau i'w dysgu hi iddo fo?

Heddiw ces i fenthyg syniad Aran Jones o Saysomethinginwelsh. Wnes i beri iddo ddweud, "oedd bron imi.....' ac newid y gair ar ôl 'imi'. e.e.
Oedd bron imi syrthio (neu ddisgyn. ^^)
Oedd bron imi anghofio.
Oedd bron imi ladd ci gwyn, cath ddu, aderyn coch, cwningen wen.... ayyb.

Gobeithio bod yr ymarfer yn fudd iddo. Dw i'n bwriadu gwneud mwy yr wythnos nesa.

No comments: