Tuesday, April 14, 2009

mae gwiwerod yn oer hefyd


Gweles i wiwer a oedd wrthi'n bwyta cnau ar ein dec cefn. Wrth i'r tywydd yn dal yn oeraidd, roedd hi'n gwneud y gorau o'i chynffon fawr. Go hwylus!

No comments: