Monday, April 13, 2009

mae'n oer


Mae'r tywydd wedi troi'n oeraidd unwaith eto ar ôl cyfnod o wanwyn. Dechreuodd ein 'azalea' ni flodeuo'n hapus ond maen nhw'n gwywo'n gynamserol. Truan ohonyn nhw.

No comments: