Friday, September 10, 2010

cwrs alffa


Mae'n heglwys ni newydd ddechrau rhedeg Cwrs Alffa. Mae o'n cynnig cyfleoedd i unrhywun ofyn cwestiynau am Gristnogaeth mewn awyrgylch anffurfiol. Wedi cael ei drefnu gan Nicky Gumbel o Lundain rhyw 20 mlynedd yn ôl, mae Cwrs Alffa wedi lledu i dros 160 o wledydd yn y byd.

Dan ni'n defnyddio dau fersiwn; Saesneg a Japaneg. Mae'r gŵr yn arwain y cwrs yn Japaneg yn ein cartref ni. Heno roedd y wers gyntaf. Roedd chwech o fyfyrwyr ynghyd â fy nheulu. Gwelon ni fideo ar ôl swper Mecsicanaidd a chlywed Nicky'n dysgu'r wers mewn dull syml a chlir gyda digon o jôcs (yn Japaneg goeth.) Aeth sesiwn gwestiynau'n dda. Mae'r cwrs yn fuddiol i Gristnogion hefyd gan fod o'n eu hatgoffa elfennau pwysig y ffydd.

No comments: