Friday, September 24, 2010

o las vegas


Mae'r gŵr yn Las Vegas bellach yn mynychu cynhadledd optometreg. Mae ei frawd a'i deulu'n digwydd byw yno; gyda nhw mae'r gŵr yn aros felly. Ac mae'r gynhadledd yn cael ei chynnal yn Cesar's Palace lle mae brawd y gŵr yn digwydd gweithio. Gan fod y gynhadledd yn mynd ymlaen bron i 12 awr bob dydd, does dim llawer o amser iddo wneud pethau eraill, ond o leiaf mae o'n cael gweld ei deulu am y tro cyntaf ers amser.


No comments: